Johanneksen Ilmestys

Ilmestyskirja julistaa ennen kaikkea sanomaa tulevaisuudesta ja toivosta. Itsekkyydellä ja ahneudella olemme tuhonneet ja tuhoamme jatkuvasti elinmahdollisuuksia maapallollamme. Mutta Jumala ei ole jättänyt maailman tulevaisuutta ihmisen käsiin. Hänellä on ikuinen suunnitelma planeettaamme ja meitä ajatellen. Historia, sekä mennyt että tuleva, on hänen kädessään. Ilmestyskirja kertoo, paitsi maailmaa kohtaavista tuomioista, myös Jumalan valmistaman pelastuksen täydellisyydestä ja varmuudesta.

Ilmestyskirjan kirjoittaja esittäytyy vain Johannekseksi. Tämä osoittaa hänen olleen niin merkittävä ja tunnettu henkilö vastaanottajaseurakunnissa, ettei mitään esittelyä tarvittu. Tuskinpa kukaan muu Johannes, kuin apostoli Johannes, on voinut olla näin tunnettu. Myös varhaisen kirkon edustajat (mm. piispat Irenaeus ja Polykarpos) pitivät Ilmestyskirjaa apostoli Johanneksen kirjoittamana. Kirkkoisä Irenaeus (130–200 jKr.) sanoo kirjoitusajasta: ”Johannes näki näkynsä, ei kovin kauan sitten, lähes meidän aikanamme, Domitianuksen hallituskauden lopulla.” Keisari Domitianus hallitsi vuosina 81–96 jKr. Apostoli Johannes siis kirjoitti Ilmestyskirjan saamiensa näkyjen pohjalta 90-luvun puolivälissä ollessaan kristittyjen vainon aikaan karkotettuna Patmoksen saarelle.

Ilmestyskirjassa saamme katsella Jumalan maailmanhallinnan näkökulmia toinen toistaan seuraavien, osin sisäkkäisten näkyjen sarjana. Ilmestyskirjan kieli ja kuvat ovat pääasiallisesti Vanhasta testamentista, johon siinä viitataan yli 500 kertaa. Ilman Vanhaa testamenttia Ilmestyskirjaa on vaikea ymmärtää tai se ymmärretään väärin.

Ilmestyskirjaa on tutkittu paljon, ja sen tulkintaan liittyen on syntynyt lukuisia koulukuntia. Olennaiseksi avaimeksi löytyy Kristuksen sovitustyö ja koko Raamatun sanoma. Eteemme avautuu rohkaiseva näköala Jumalan todelliseen kaikkivaltiuteen. Kristittyinä emme odota maailmanloppua, vaan persoonallisen ja rakastavan Vapahtajamme paluuta.

Avainjae

Halleluja! Herra, meidän Jumalamme,
Kaikkivaltias, on ottanut kuninkuuden.
– Ilm. 19:6

Raamatun kirjojen johdannot ovat osa raamatunlukuopas Hetkisen lisämateriaalia. Hetkinen on Raamatunlukijain Liiton tilattava raamatunlukulehti, joka sisältää päivittäisen lukuohjelman ja raamatunkohtiin liittyviä lyhyitä opetuksia. Hetkinen-lehdessä luemme monipuolisesti läpi koko Raamattua ja lukuohjelmaan voi tulla mukaan milloin vain. Hetkisen tilaaja voi halutessaan lukea lehteä myös netissä ja mobiililla.

Tilaa tästä itsellesi oma Hetkinen.