Latauspaikka 23

Viikon eväs 5.12.2016

Rakas Jumala! Auta minua näkemään itseni suhteessa Jeesukseen. Auta minua oppimaan kunnioittamaan sinua Jumalana, ja muistamaan, että olen itse ihminen, joka ei kykene kaikkeen.

Joh. 1:24-28

”Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä: ”Miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia etkä se profeetta?”  Johannes vastasi: ”Minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne, hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja.” Tämä tapahtui Jordanin tuolla puolen, Betaniassa, missä Johannes oli kastamassa.”

 

He luulivat tuntevansa hänet. He olivat varmoja, että olivat oikealla tiellä. He noudattivat lakia ja säädöksiä, sekä Jumalan antamia että itsetehtyjä. Hän oli heidän joukossaan, mutta he eivät tunteneet häntä. Häntä ei voi pitää temppeleissä tai lompakossa. Hän on suurin ja täysin käsittämätön.

Mitä sinulle merkitsee se, että käsittämätön, suuri Jumala, joka ei mahdu ihmismieleen tai mahtaviin rakennuksiin, haluaa asua sinussa ja pitää sinut temppelinään?

Rukous

Taivaallinen Jumala ja Isä. Näytä minulle yhä enemmän Sinusta ja itsestäni; auta  minun näkemään sinut Jumalana, ja itseni ihmisenä, joka saa asua kämmenelläsi. Kiitos, että haluat asua minussa, pienessä ihmisessä, ja pitää minua temppelinäsi!