Latauspaikka 25

Viikon eväs 11.12.2017

Kiitä Jeesusta siitä, että hän haluaa olla yhdessä sinun kanssasi. Pyydä, ettet koskaan luopuisi hänestä.

Joh. 6:66-71

Monet Jeesuksen opetuslapset vetäytyivät tämän jälkeen joukosta eivätkä enää kulkeneet hänen mukanaan. Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: ”Aiotteko tekin lähteä?” Simon Pietari vastasi hänelle: ”Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä.” Jeesus sanoi heille: ”Itsehän minä teidät valitsin, kaikki kaksitoista. Silti yksi teistä on Saatana.” Hän tarkoitti Juudasta, Simon Iskariotin poikaa. Tämä oli kavaltava Jeesuksen, vaikka oli yksi noista kahdestatoista.

 

Jeesuksen sanat ovat kova pala kuulijoille. Jotkut Jeesuksen seuraajista kääntävät hänelle selkänsä. Altaasta on vedetty tulppa, ja Jeesus kysyy kahdeltatoista opetuslapseltaan, haluavatko hekin lähteä pesuveden mukana. Vai pysyvätkö he Jeesuksen seurassa? Kyllä, sillä he ovat nähneet, kuka Jeesus on. Hän on Messias, Jumalan poika. Hänen sanoissaan on elämä, päinvastoin kuin maailman tyhjissä, omaa etua tavoittelevissa sanoissa. Sen tähden: Herra, kenen (muun) luo me menisimme?

Kuvittele olevasi yksi Jeesuksen opetuslapsista, kun hän kysyy: ”Aiotteko tekin lähteä?”

Mitä itse vastaat hänelle sydämestäsi?

Rukous

Kiitä Jeesusta; hän puhuu sanoja, jotka antavat maailmalle elämän.

Rukoile itsesi ja läheistesi puolesta, ettei kukaan menettäisi sitä, minkä vuoksi Jeesus on tullut maailmaan.