Joosuan kirja

Joosuan kirja kertoo Israelin kansan saapumisesta luvattuun maahan, maan valtauksesta ja sen jakamisesta sukukunnille. Maahan tulon ajankohtana pidetään noin vuotta 1240 eKr. Luvut 1–12 kuvaavat luvattuun maahan saapumista ja sen valtaamista ja luvut 13–24 maan jakamista Israelin heimojen kesken. Kirja päättyy Joosuan Israelin kansalle pitämään puheeseen ja Joosuan kuolemaan.

Kirja on nimetty kansaa tässä vaiheessa johtaneen Joosuan mukaan. Juutalainen perinne pitää häntä myös kirjan kirjoittajana, vaikka Raamatussa itsessään ei mainita kirjoittajaa. Joosuan kirjassa toistuu useampaankin kertaan sanonta ”vielä tänäkin päivä”, mikä osoittaa tapahtuma-ajan ja kirjoittamisajankohdan – tai ainakin sen lopullisen kokoamisajankohdan – olevan melko kaukana toisistaan. Vaikka Joosua olisikin alkuperäinen kirjoittaja, joku muu on vähintäänkin täydentänyt kirjaa Joosuan kuoleman kuvauksella.

Joosuan kirjasta käy hyvin ilmi sekä kansan ulkopuolelta että sen sisältä tulevat vaikeudet, joita maahan asettumisessa oli. Mutta siinä ilmenee myös Jumalan vahva johdatus. Kirjan tarkoituksena on rohkaista Jumalan omia elämään hänen kansanaan.

Joosuan nimi tarkoittaa: Herra pelastaa. Sama nimi on Uudessa testamentissa muodossa Jeesus. Joosua onkin yksi Jeesuksen ennakkokuvista Vanhassa testamentissa. Jeesukseen viittaavia piirteitä Joosuassa on nimen lisäksi esim. hänen rohkeutensa, uskollisuutensa ja tietoinen riippuvuutensa Jumalasta. Joosua johdatti Israelin kansan luvattuun maahan, kuten Jeesus vie omansa iankaikkiseen luvattuun maahan, taivaaseen. Tällöin ajatellaan nimenomaan perille pääsyä, ei sitä mikä Israelin kansaa luvatussa maassa odotti. Israelin pääsy luvattuun maahan on kuin ennakkoa siitä, mitä Jumala on meille Kristuksessa luvannut. Heprealaiskirjeessä sanotaankin: ”Jos jo Joosua olisi vienyt kansan levon maahan, ei Jumala puhuisi toisesta, myöhemmin tulevasta päivästä” (Hepr. 4:8).

Avainjae

Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu.
Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi.
– Joos. 1:9

Raamatun kirjojen johdannot ovat osa raamatunlukuopas Hetkisen lisämateriaalia. Hetkinen on Raamatunlukijain Liiton tilattava raamatunlukulehti, joka sisältää päivittäisen lukuohjelman ja raamatunkohtiin liittyviä lyhyitä opetuksia. Hetkinen-lehdessä luemme monipuolisesti läpi koko Raamattua ja lukuohjelmaan voi tulla mukaan milloin vain. Hetkisen tilaaja voi halutessaan lukea lehteä myös netissä ja mobiililla.

Tilaa tästä itsellesi oma Hetkinen.