Evankeliumi Luukkaan mukaan

Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot muodostavat kaksoisteoksen. Kirjoittaja oli pakanakristitty, sivistynyt mies, jonka kieli on hyvää kreikkaa. Tekijän nimeä ei löydy kummastakaan teoksesta, mutta perinteisesti kirjoittajana on pidetty Paavalin matkoilla mukana ollutta lääkäri Luukasta (Kol. 4:14).

Luukas ei itse ollut tavannut Jeesusta, mutta hän tunsi sekä kirjalliset lähteet että elävän suullisen perimätiedon. Lähes puolet Luukkaan aineistosta on sellaista, mitä ei löydy muilta evankelistoilta. Sen hän on hankkinut tietoonsa mm. silminnäkijöitä haastattelemalla. Paavalin ollessa kaksi vuotta vankina Kesareassa, Luukkaalla oli hyvä mahdollisuus tavata Jerusalemissa ja muuallakin Israelissa apostoleja ja muita Jeesuksen seurassa läheisesti olleita ihmisiä – ehkä myös Jeesuksen äiti Maria oli tuolloin vielä elossa.

Luukkaan evankeliumi on todennäköisesti kirjoitettu 60-luvun alussa Kesareassa, sillä se on kirjoitettu ennen Apostolien tekoja. Apostolien teot taasen on kirjoitettu Paavalin ollessa vangittuna Roomassa.

Luukas oli erityisen kiinnostunut Jeesuksen suhteesta köyhiin, sorrettuihin ja syntisiin. Hän on ainoana evankelistana tallettanut evankeliumiinsa vertauksen kadonneesta lampaasta, laupiaasta samarialaisesta, fariseuksesta ja publikaanista sekä rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Useammin kuin muut evankelistat Luukas korostaa, että Jeesus ottaa vastaan syntisiä. Myös naiset saavat Luukkaassa keskeisen sijan: Jeesuksen äiti, Elisabet, Magdalan Maria, Martta ja Maria sekä ryhminä mainitut ja nimeltä mainitsemattomat naiset.

Luukkaan erityispanos muihin evankeliumeihin verrattuna on myös tarkemmin kuvatut Jeesuksen varhaisvaiheet. Luukas linkittää Vanhan testamentin huolellisesti Jeesuksen elämään. Sakarias, Elisabet, Simeon, Hanna ja Maria olivat uskovia, joiden toivo täyttyi Jeesuksen syntymässä. Heistä voimme lukea vain Luukkaan tekstistä.

Luukas auttaa meitä näkemään yhteyden menneen ja tulevan välillä. Eteemme avautuvat Jumalan pelastussuunnitelman valtavat puitteet: vanha liitto lupauksineen, ja niiden toteutuminen. Pelastushistoriassa alkoi uusi vaihe. Jeesus Kristus on historian keskipiste ja käännekohta.

Luukkaan pääteema on Jeesuksen messiaanisuus ja lähetys. Luukas osoittaa, kuinka Jumala toteutti suuren pelastussuunnitelmansa, johon myös pakanat kuuluvat. Kirja onkin tarkoitettu kaikille kansoille, kaikille syntisille, kaikille syrjityille ja halveksituille – jokaiselle!

Avainjae

Kun poika vielä oli kaukana,
isä näki hänet ja heltyi.
– Luuk. 15:20