Juudaksen kirje

Juudaksen kirje kuuluu Jaakobin kirjeen, 1. ja 2. Pietarin kirjeen ja 1.–3. Johanneksen kirjeen kanssa ns. katolisiin eli yleisiin kirjeisiin. Näistä kirjeistä näemme, että apostolista uskoa jouduttiin puolustamaan jo ensimmäisen kristillisen vuosisadan loppupuolella. Suurin uhka nousi seurakunnan sisältä. Juudas antaa karun kuvan siitä, mitä seurakuntaelämä pahimmillaan saattoi olla. Perushoidoksi hän tarjoaa kristillisen identiteetin lujittamista. Tätä hoitoa kristillinen seurakunta ja yksityinen kristitty tarvitsee jatkuvasti.

Juudas esittelee itsensä Jaakobin veljeksi. Evankeliumeista tiedämme, että Jaakob ja Juudas olivat myös Jeesuksen veljiä – tai oikeammin velipuolia (Matt. 13:55). Aluksi Jeesuksen veljet eivät uskoneet häneen (Joh. 7:5), mutta ylösnousemuksen jälkeen he vakuuttuivat hänen messiaanisuudestaan ja liittyivät Jeesuksen seuraajien joukkoon. Apostolien teoissa mainitaan Jeesuksen veljien olleen Pyhän Hengen vuodatusta odottavien joukossa (Ap. t. 1:14). Paavali mainitsee Herran veljien kulkeneen vaimoineen lähetysmatkoilla (1. Kor. 9:5), ilmeisesti myös Juudas oli kiertävä lähetyssaarnaaja.

Juudas esittäytyy Jaakobin veljeksi, koska vuonna 62 surmattu Jaakob oli ollut Jerusalemin seurakunnan johtaja ja oli tunnetumpi kuin Juudas. Mutta miksi Juudas ei kutsu itseään Jeesuksen veljeksi vaan palvelijaksi? Kunnioituksesta Herraansa kohtaan, sillä hän oli saanut nähdä, että hänen veljensä ei ollut tavallinen ihminen vaan koko maailman Vapahtaja ja Herra.

Kirjeessä on paljon yhtymäkohtia 2. Pietarin kirjeeseen. Saattaa olla, että Pietari kirjoitti kirjeensä toisen luvun Juudaksen kirjeen pohjalta. Juudas viittaa kirjeessään VT:n lisäksi myös sen ulkopuolisiin juutalaisiin kirjoihin: Mooseksen taivaaseen ottamiseen ja Henokin kirjaan. Kirjeen vastaanottajat olivat luultavasti juutalaiskristittyjä, koska he tunsivat nämä juutalaiset kirjoitukset.

Juudas kirjoittaa kirjeensä varoittaakseen harhaopeista ja -opettajista, joita salakavalasti oli ”luikerrellut” kristittyjen joukkoon. Kirje voidaan sisältönsä puolesta jakaa kahteen osaan:
1–16   Varoitus harhaopettajista ja varoittavia esimerkkejä Jumalan tuomiosta
17–25 Neuvoja ja kehotuksia uskoville, jotta nämä voisivat elää toisin kuin harhaopettajat ja säilyttää uskonsa.

Avainjae

Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa,
että Herramme Jeesus Kristus armossaan
johtaa meidät iankaikkiseen elämään.
Juud. 1:21