Kirje Filemonille

Paavali kirjoitti lyhyen ja hyvin henkilökohtaisen kirjeen Filemonille ollessaan Roomassa vankeudessa noin vuonna 61. Kirje on kirjoitettu samaan aikaan Kolossalaiskirjeen kanssa. Filemon oli Kolossassa asuva varakas mies, jonka kodissa paikallinen seurakunta kokoontui. Filemonin orja, Onesimos, oli karannut ja karkumatkallaan tutustunut Paavaliin ja tullut uskoon.

Karanneen orjan tilanne oli vaikea. Isännällä oli oikeus vaikka surmata karannut orja ja ainakin hakata käsi poikki varastaneelta orjalta. Paavali ei halunnut pitää Onesimosta luonaan ilman Filemonin suostumusta. Niinpä hän lähetti Onesimoksen takaisin isäntänsä luo ja antoi tälle mukaan kirjeen, jossa hän vetosi monella tavalla, että Filemon kohtelisi orjaansa kristittynä veljenä.

Avainjae:

Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.
– Filem. 1:3