Apostolien teot

Luukkaan evankeliumi ja Apostolien teot muodostavat kaksoisteoksen, jonka perinteisen käsityksen mukaan on kirjoittanut Paavalin matkoilla mukana ollut ”rakas veljemme lääkäri Luukas” (Kol. 4:14). Joissakin kohdin Apostolien tekoja Luukas kertoo tapahtumista me-muodossa ilmaisten näin olleensa itse mukana. Esim. Ap. t. 16:10 kerronta vaihtuu me-muotoon.

Kirja lienee syntynyt jossakin vaiheessa 60-luvulla, mahdollisesti jo vuonna 62, jolloin ei ollut vielä tietoa Paavalin marttyyrikuolemasta. Tätä ajoitusta puoltaa sekin, että kirjassa ei mainita mitään Jeesuksen veljen Jaakobin teloituksesta, joka tapahtui vuonna 62 Jerusalemissa.

Yhtenä mahdollisuutena on pidetty, että Teofilos, jolle Luukas teoksensa osoitti, olisi ollut Paavalin puolustusasianajaja. Tällöin Luukas olisi kirjoittanut teoksensa selvittääkseen hänelle, mistä kristinuskossa oli kyse ja samalla osoittaakseen, ettei Paavalin julistamassa opissa ollut mitään Rooman valtakunnan turvallisuutta loukkaavaa. Tämä selittäisi, miksi kirja vaikuttaa ikään kuin loppuvan kesken, ja Paavali jää teoksen lopussa odottamaan oikeudenkäyntiä. Joka tapauksessa laaja teos on alunperinkin tarkoitettu myös muiden kuin Teofiloksen luettavaksi.

Nimi Apostolien teot ei ole peräisin Luukkaalta, vaan todennäköisesti kirkkoisä Irenaeukselta 100-luvun lopulta. Nimi on hieman harhaanjohtava, sillä kirja ei kerro kovinkaan kattavasti, mitä apostolit tekivät. Kahdestatoista alkuperäisestä apostolista Luukas kertoo teoksen alkupuolella lähinnä Pietarista. Loppupuolella keskitytään Paavaliin. Muita apostoleja ei juuri mainita!

Kirjan varsinainen tarkoitus on kuvata Pyhän Hengen työtä evankeliumin levittämiseksi Jerusalemista maailman ääriin (Ap. t. 1:8). Kirja voidaankin jakaa kolmeen osaan: Luvut 1–7 kertovat Jerusalemin alkuseurakunnan synnystä ja elämästä. Luvut 8–12 kuvaavat evankeliumin leviämistä Juudeaan ja Samariaan ja kirjan loppuosa luvatun maan rajojen ulkopuolelle.

Vaikka Apostolien teot on historiateos, sen varsinainen sanoma on noin kymmenessä puheessa: Pietarin kolme puhetta, Paavalin kuusi puhetta, yksi tärkeä puhe Stefanokselta ja Herran veljeltä Jaakobilta. Puheiden pääteema on VT:n lupausten täyttyminen Jeesuksen tulossa maailmaan. Puheissa korostuu erityisesti Jeesuksen ylösnousemus. Alkuseurakunnan uskontunnustus kiteytyi muotoon ”Jeesus Kristus on Herra”.

Avainjae:

Mitään muuta nimeä,
joka meidät pelastaisi,
ei ole ihmisille annettu
koko taivaankannen alla.
– Ap. t. 4:12