Latauspaikka 12

Viikon eväs 12.6.2017

Rakas Herra. Täytä sydämeni ja olemukseni ilolla sinun läheisyydestäsi. Täytä minut rauhallasi ja ilollasi.

Joh. 4:43-48

Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan

Kahden päivän kuluttua Jeesus sitten lähti Galileaan. Hän oli itse sanonut, ettei profeettaa pidetä arvossa kotiseudullaan, mutta kun hän nyt tuli Galileaan, galilealaiset ottivat hänet ystävällisesti vastaan. Hekin olivat käyneet Jerusalemissa juhlilla ja nähneet, mitä Jeesus siellä juhlan aikana teki.  Jeesus tuli taas Galilean Kaanaan, missä hän oli muuttanut veden viiniksi. Kapernaumissa oli kuninkaan virkamies, jonka poika oli sairaana. Kuultuaan Jeesuksen tulleen Juudeasta Galileaan hän lähti Jeesuksen luo ja pyysi, että tämä tulisi parantamaan pojan, joka oli kuolemaisillaan. Jeesus sanoi hänelle: ”Te ette usko, ellette näe tunnustekoja ja ihmeitä.”

 

Jeesus oli saanut monta kannattajaa sen ihmeen vuoksi, jonka hän oli aiemmin tehnyt. Hän ei ollut tyytyväinen, koska kannattajien usko perustui ainoastaan tunnustekoihin ja ihmeisiin. Hän tiesi, että koittaa päivä, pitkäperjantai, jolloin tunnusteot menettävät merkityksensä monien mielessä.

Jeesus testasi kuninkaan virkamiestä varoittavilla sanoillaan. Mies olisi voinut samantien luovuttaa ja hyvästellä Jeesuksen, mutta sen sijaan hän osoitti aitoa uskoa.

Rukous

Hiljenny Jumalan edessä. – Mihin sinun uskosi perustuu?