KOLMAS JOHANNEKSEN KIRJE

Kolmannen Johannekseen kirjeen on kirjoittanut apostoli Johannes todennäköisesti Efesoksessa 90-luvulla, kuten Ensimmäisen ja Toisenkin Johanneksen kirjeen.

Kolmas Johanneksen kirje on osoitettu yksityishenkilölle, Gaiukselle, joka oli merkittävässä asemassa paikallisseurakunnassa ja johon Johanneksella oli läheiset välit. Gaius eli totuudessa. Hän siis uskoi evankeliumiin ja eli sen mukaan. Hän majoitti kotiinsa kiertäviä lähetystyöntekijöitä, kuten Johanneksen ja tämän lähettämiä miehiä. Ongelmana oli seurakunnan johtajiin kuuluva Diotrefes, joka ei tahtonut ottaa Johannesta tai tämän lähettämiä miehiä vastaan. Johannes rohkaisee Gaiusta edelleenkin elämään totuudessa ja tukemaan kiertäviä lähetystyöntekijöitä.

Avainjae

Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa.
– 3. Joh. 1:4