Malakia

Mal. 3:1, 13–24 (VT.10 Jumalan sanansaattajia)

Tehtävä ennen keskustelua

Jokaiselle annetaan em. raamatunkohta monisteena niin, että se on jaettu riveille jakeittain.
Ohjeistus: Laita jokaisen jakeen viereen merkki sen mukaan, miltä jakeen sisältö sinusta tuntuu, esim. huutomerkki = tärkeää, sydän = ihana jae, plus-merkki = olen samaa mieltä, miinus-merkki = olen eri mieltä, kysymysmerkki = en ymmärrä.
Purku: Vertaillaan merkkejä pareittain tai pienessä ryhmässä. Kiinnitetään erityistä huomiota niihin jakeisiin, joissa esiintyy monia erilaisia merkkejä.

Keskustelukysymyksiä

1. Malakia eli 400-luvulla eKr. Kuka on sanansaattaja, josta Jumala hänen kauttaan puhuu? Entä kuka on Valtias?
2. Millä tavalla Jumala osoittaa jakeessa 1, että hän itse on se, jota odotetaan?
3. Mitkä jakeet jaksossa 3:13–24 ovat ihmisten puhetta Jumalalle?
4. Miksi Jumalan palveleminen tuntuu joskus turhalta? Oletko joskus kokenut itse niin? Missä tilanteessa?
5. Millaisia ovat ihmiset, jotka ”pelkäävät Herraa” ja ”hänen nimeään”?
6. Mitä tämä raamatunkohta opettaa rukoilemisesta?
7. Voiko vanhurskaan ja jumalattoman välillä nähdä nykyään eron? Millaisen?
8. Millaisia asioita liittyy siihen, että vasikat pääsevät keväällä navetasta laitumelle? Miksi ne ovat iloisia? Miksi vertaus sopii hyvin ihmisen pelastukseen?
9. Oletko itse kokenut edellä mainittua iloa? Milloin ja miksi?
10. Miksi Jumala muistuttaa tässä yhteydessä Mooseksen laista?
11. Millä tavalla ajatus ”isien sydämet kääntyvät lasten puoleen” liittyy Jeesuksen syntymään?
12. Miten lupaus Jeesuksen syntymästä ja pahan tuhoamisesta liittyvät yhteen?
13. Miten tämä raamatunkohta vaikuttaa siihen, miten voimme suhtautua tulevaisuuteen?

 

rll_raamattustartti_tunnus_vaaka_rgb_600pix

Kirjoittaja