Anna anteeksi!

Ps. 51:1–13 (VT9. Psalmeja ja sananlaskuja)

Keskustelukysymyksiä

1. Millainen Daavidin rukous on?
2. Miksi Daavid ei ole täysin epätoivoinen? Mistä sen huomaa?
3. Millaisia asioita Daavid tuo esiin, kun hän puhuu itsestään?
4. Millaisia tekoja hän pyytää Jumalalta?
5. Millainen kuva Jumalasta Daavidilla on?
6. Vastaako Daavidin kuva Jumalasta omaa jumalakuvaasi? Mitä samaa tai mitä erilaista siinä on?
7. Jumala oli aikanaan sanonut profeetta Samuelille, että Daavid on ”hänen mielensä mukainen kuningas”. Oliko hän sitä tässäkin tilanteessa? Miksi oli / miksi ei ollut?
8. Paavali sanoo kirjeessään korinttilaisille (1. Kor. 7:10), että ”Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan pelastuksen”. Oliko Daavidin murhe Jumalan mielen mukaista? Perustele.
9. Mitä eroa on murheella ja murehtimisella?
10. Mitä ”puhdas sydän” ja ”vahva henki” voisivat käytännössä tarkoittaa? Miksi ne voi saada vain Jumalalta?
11. Miksi voi sanoa, että jo Daavid uskoi Jeesukseen, vaikka tämä syntyikin maailmaan vasta lähes tuhannen vuoden päästä?

Tehtävä keskustelun jälkeen

Kirjoitetaan yhteinen synnintunnustus.
Ohjeistus: Kirjoita lapulle yhden asian käsittävä rukous aloittaen sanoilla: Jumala, anna minulle anteeksi.
Purku: Kerätään laput ja jaetaan ne sekaisin. Luetaan peräkkäin ääneen. Lopuksi ohjaaja voi lukea raamatunkohdasta jakeet 11 ja 12.

 

rll_raamattustartti_tunnus_vaaka_rgb_600pix

Kirjoittaja