Jumalan lähettämä – entä sitten?

Luuk. 4:16–30

Ohjaajalle

Jeesus on vasta toimintansa alkuvaiheissa, mutta on silti jo ehtinyt tehdä ihmeitä ja tullut tunnetuksi (j. 15). Hän palaa kotikaupunkiinsa Nasaretiin ja menee synagogaan sapattina. Synagogassa kuka hyvänsä aikuinen juutalainen mies sai lukea Raamatun tekstin. Nyt Jeesusta kutsutaan suorittamaan tämä tehtävä.

Voitelu (voidella): Vanhan testamentin aikaan kuninkaiden, pappien ja joskus profeettojenkin päähän kaadettiin tehtävään vihkimisen yhteydessä öljyä, mikä kuvasi henkilön vihkimistä erityiseen tehtävään. Soveltaessaan Jesajan tekstiä itseensä Jeesus ilmoittaa olevansa Jesajan kuvaama voideltu.

Kirjakäärö: Tuohon aikaan kirjat olivat rullan muodossa – kirjansidontaa ei ollut vielä keksitty. Rulla siis kierrettiin auki, jotta tekstiä pystyttiin lukemaan.

Jesajan viittausta lukiessa huomaa, ettei kohta ole aivan suoraa, sanatarkkaa lainausta Jesajan kirjasta. Synagogajumalanpalveluksessa profeetallisia tekstejä voitiin lukea valikoiden. Sen sijaan Mooseksen kirjoja ei.

Jeesus viittaa kohtiin 1. Kun. 17 ja 2. Kun. 5:1–5. Molemmat kohdat kertovat ajasta, jolloin Israelin kansa ei enää tuntenut Jumalaa. Elia ja Elisa paransivat ei-juutalaisia. Jeesus tiesi kuulijoittensa odottavat ihmeitä mutta teki niitä lopulta aika vähän. Matt. 13:58 ja Mark. 6:5–6 selittävät, että Jeesus ei tehnyt enempää ihmeitä ihmisten epäuskon tähden. Kuulijat luulivat tuntevansa Jeesuksen niin hyvin, että eivät voineet hyväksyä tämän olevan Jumalan lähettämä. Nasaretilaisten viha voidaan selittää kateudella: Jeesus selittää heille olevansa Jumalan lähettämä, mutta he eivät kiinnitä tuohon todistukseen mitään huomioita.

Jeesuksen yliluonnollinen auktoriteetti näkyy hänen tavassaan kävellä pois väkijoukon halki. Se oli Jumalan ihme. Vielä ei ollut Jeesuksen aika kuolla, sen hetki tuli myöhemmin.

Raamattupiiri

1. Luetaan raamatunkohta (Luuk. 4:16–30) ääneen ja sitten hiljaa omassa mielessä.

2. Kerro

  • Jeesus on vasta toimintansa alkuvaiheissa, mutta on silti jo ehtinyt tehdä ihmeitä ja tullut tunnetuksi (j. 15). Hän palaa kotikaupunkiinsa Nasaretiin ja menee synagogaan sapattina. Synagogassa kuka hyvänsä aikuinen juutalainen mies sai lukea Raamatun tekstin. Nyt Jeesusta kutsutaan suorittamaan tämä tehtävä.
  • Voitelu (voidella): Vanhan testamentin aikaan kuninkaiden, pappien ja joskus profeettojenkin päähän kaadettiin tehtävään vihkimisen yhteydessä öljyä, mikä kuvasi henkilön vihkimistä erityiseen tehtävään. Soveltaessaan Jesajan tekstiä itseensä Jeesus ilmoittaa olevansa Jesajan kuvaama voideltu.
  • Kirjakäärö: Tuohon aikaan kirjat olivat rullan muodossa – kirjansidontaa ei ollut vielä keksitty. Rulla siis kierrettiin auki, jotta tekstiä pystyttiin lukemaan.
  • Jesajan viittausta lukiessa huomaa, ettei kohta ole aivan suoraa, sanatarkkaa lainausta Jesajan kirjasta. Synagogajumalanpalveluksessa profeetallisia tekstejä voitiin lukea valikoiden. Sen sijaan Mooseksen kirjoja ei.

3. Keskustelu

1. Mitä luulet kuulijoiden odottaneen Jeesukselta, ennen kuin tämä ryhtyi lukemaan tekstiä?

2. Mihin kahteen osaan Jeesuksen puheen voi jakaa? Millä tavalla kuulijoiden asenne muuttuu tekstin kuluessa?

3. Jeesus lukee profeetallista tekstiä (Jes. 61:2). Miten ymmärrät Jeesuksen puheen, erityisesti jakeen 21?

4. Kuka Jeesus oli Nasaretin asukkaille? Mitä Nasaret merkitsi Jeesukselle? (Eläytykää kuulijan rooliin synagogassa: Kuvittele, että joku luokkatoverisi alakoulusta on tullut kuuluisaksi ihmeiden tekijänä. Kuulet että hän on tulossa kotikaupunkiin ja aikoo puhua kirkossa. Puheensa aikana hän ilmoittaa olevansa profeetta ja parantaja. Miten reagoit?)

5. Lukekaa uudestaan jakeet 25–27. Mitä Jeesus halusi sanoa kuulijoilleen? Miksi he tulivat niin vihaisiksi?

6. Millä tavalla Jeesus välttää kuolemansa, jota kuulijat hänelle suunnittelevat?

7. Oletko joskus ollut tilanteessa (tai kuullut tilanteesta), jossa Jeesus on ikään kuin ajettu ulos? Miksi ja millä tavalla sellaista voi tapahtua meidän elinympäristössämme?

8. Kun puhut uskostasi muille, millä tavalla siihen reagoidaan? Oletko kohdannut vastustusta? Millaisia ihmisiä vastustajat ovat olleet, läheisiäsi vai tuntemattomia?

9. Jeesus luki tekstin seisten, antoi käärön pois ja sitten istuen opetti. Näin toimittiin synagogapalveluksissa. Millaisia johtopäätöksiä tästä voi tehdä Jumalan sanan ja ihmisen sanan erosta ja merkityksestä? Millä tavalla meidän tulisi suhtautua Jumalan sanaan (Raamattuun)?

Kirjoittaja