Uskon… ja en usko – Mitä on usko Jeesukseen?

Mark. 9:14–29

Ohjaajalle

Aluksi on syytä tutkia, mitä edellä on tapahtunut (Mark. 9:2–13). Jeesus on ollut Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa vuorella, jolla hän on kirkastunut. Takaisin tullessaan he kohtaavat hälisevän ihmisjoukon ja epätoivoisen isän. Vuoren juurelle jääneet opetuslapset ovat yrittäneet auttaa isää, mutta epäonnistuneet, koska heillä ei ole tarpeeksi uskoa. Isän vähäinen usko kuitenkin riittää Jeesukselle, ja hän parantaa pojan viipymättä.

Isä kutsui Jeesusta Herraksi, hän tunnusti tämän hengellisen auktoriteetin. Hän odotti Jeesukselta jotain; hän tiesi, että Jeesus osasi parantaa ja tehdä ihmeitä. Tai kenties isä oli kuullut Jeesuksen opetusta.

Lainopettajat = fariseuksia, jotka halusivat noudattaa Mooseksen lakia ja myöhemmin määriteltyjä perinnäissääntöjä hyvin tarkasti. Uuden testamentin kertomuksissa he jatkuvasti ”piirittävät” Jeesusta ja yrittävät löytää aiheen tuomita hänet. Jeesus nostaa esiin heidän tekopyhyytensä ja uskon puutteensa.

Mykkä henki = Jeesus erottaa pahojen henkien ulos ajamisen ja fyysisten ja henkisten sairauksien parantamisen.

Raamattupiiri

1. Alkutehtävä

Kirjoita isolle paperille tai paperipöytäliinalle lause: ”Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo – auta minua, sillä minulla ei ole tarpeeksi uskoa!” Anna jokaiselle osallistujalle kynä, ja muistuta, että työskentelyn aikana ei saa keskustella. Osallistujat saavat kirjallisesti kommentoida paperiin kirjoitettua lausetta ja myös toistensa kommentteja vetämällä viivan oman kommentin ja kommentoitavan lauseen välille. Tehtävään käytetään n. 15 minuuttia.

Tämän jälkeen keskustellaan ohjaajan avulla eniten ajatuksia herättäneistä kommenteista.

2. Luetaan raamatunkohta (Mark. 9:14–29) ääneen, ja sitten hiljaa omassa mielessä.

3. Kerro

  • Aluksi on syytä tutkia, mitä edellä on tapahtunut (Mark. 9:2–13). Jeesus on ollut Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa vuorella, jolla hän on kirkastunut. Takaisin tullessaan he kohtaavat hälisevän ihmisjoukon ja epätoivoisen isän. Vuoren juurelle jääneet opetuslapset ovat yrittäneet auttaa isää, mutta epäonnistuneet, koska heillä ei ole tarpeeksi uskoa. Isän vähäinen usko kuitenkin riittää Jeesukselle, ja hän parantaa pojan viipymättä.
  • Lainopettajat = fariseuksia, jotka halusivat noudattaa Mooseksen lakia ja myöhemmin määriteltyjä perinnäissääntöjä hyvin tarkasti. Uuden testamentin kertomuksissa he jatkuvasti ”piirittävät” Jeesusta ja yrittävät löytää aiheen tuomita hänet. Jeesus nostaa esiin heidän tekopyhyytensä ja uskon puutteensa.

4. Keskustelu

1. Kommentoisitko nyt jotain asiaa toisin? Miksi?

2. Miksi luulette opetuslasten halunneen ryhtyä toimeen, vaikka Jeesus ei ollut paikalla? Miksi he eivät onnistuneet yrityksessään?

3. Mikä sai isän tuomaan lapsensa Jeesuksen luokse?

4. Miksi Jeesus on niin ankara opetuslapsilleen?

5. Mitä opimme Jeesuksen ja isän kohtaamisesta?

6. Millaisen kuvan tämä teksti antaa Jeesuksesta?

7. Millä tavalla raamatunkohdassa tulee esiin sama asia, josta alussa käytiin mykkä keskustelu? Herättääkö em. lause (j. 24) sinussa nyt uusia ajatuksia?

8. Mihin tämä raamatunkohta meitä kehottaa?

4. Lopuksi

Keskustelkaa yhdessä siitä, millä tavalla raamatunkohta itse kutakin erityisesti kosketti.

Tai: Lukekaa Mark. 1:23–28, jossa Jeesus ajaa pois pahan hengen. Millä tavalla se eroaa Mark. 9:14–29: stä? Mitä samaa näissä kertomuksissa on?

Kirjoittaja