Usko kuuluu kaikille

Ap. t. 8:26–40 (UT5. Ensimmäiset kristityt)

Tehtävä ennen keskustelua

Tehdään ennen raamatunkohdan lukemista.

Ohjeistus: Kirjoita lapulle yksi Raamattua tai jotain raamatunkohtaa koskeva kysymys ja myös se, kenelle tämän kysymyksen haluaisit esittää.
Purku: Kerätään laput, jaetaan ne sekaisin ja luetaan ääneen kysymyksiä ja niiden kohdehenkilöitä, mutta ei vastata kysymyksiin. Jos on mahdollista, raamattupiirin ohjaaja välittää kysymykset eteenpäin tai etsii niihin vastauksia seuraavaksi kerraksi. Mutta kysymyksiin voi myös jättää vastaamatta – jo pelkkä niiden muodostaminen on hyödyllistä.

Keskustelukysymyksiä

1. Miltä sinusta tuntuisi, jos sinut lähetettäisiin lähetystyöhön johonkin autioon paikkaan?
2. Millaisia järjenvastaisia tekoja Filippos joutui tekemään? Miksi?
3. Mikä osoittaa hoviherran lukeneen tosissaan Raamattua?
4. Mitä sinä voit oppia hoviherran asenteesta Raamattuun?
5. Mitä voit oppia Filippoksen asenteesta Raamattuun ja lähetystyöhön?
6. Mitä luulet Filippoksen kertoneen Jeesuksesta? Mistä voidaan päätellä, että hän mainitsi myös Jeesuksen antaman lähetyskäskyn (Matt. 28:18–20)?
7. Mikä sai hoviherran uskomaan?
8. Mitä eri puolia lähetystyöstä tämä kertomus nostaa esiin?
9. Miksi Raamattua pitää myös selittää?
10. Missä olet viimeksi saanut kuulla tai lukea hyvää raamatunselitystä? Millainen raamatunselitys puhuttelee sinua? Mikä raamatunselityksissä on mielestäsi tärkeintä?
11. Mikä seuraus uskon syntymisellä oli hoviherraan? Oletko itse kokenut tai nähnyt samaa?

 

rll_raamattustartti_tunnus_vaaka_rgb_600pix

 

 

Kirjoittaja