Saastaisuuden merkitys?

Kysymys: Tarkoittaako saastaisuus Uudessa testamentissa siveettömyyttä?

Vastaus

Saastaisuus on Raamatussa lähinnä rituaaliseen puhtauteen liittyvä termi, jolloin se ei viittaa siveettömyyteen. Mooseksen lain mukaan ihminen tuli saastaiseksi eli kelpaamattomaksi tuomaan uhreja Jumalalle, jos esim. oli koskenut vainajaan. Saastaisuuden eli epäpuhtauden syntytavasta riippui, miten pitkään ihminen oli saastainen. Jos joku esim. koski saastaisen pikkueläimen raatoon, hän oli saastainen iltaan asti (3. Moos. 11:27).

Näiden lisäksi Raamattu kyllä käyttää saastaisuus-termiä joskus myös siveettömyydestä (esim. 2. Kor. 12:21). Vuoden 1992 raamatunkäännöksessä tosin käytetään myös termiä häpäiseminen; näin erityisesti 3. Moos. 18. luvussa.

Kirjoittaja