Lähiomaisten vihaaminen

Kysymys: Pitääkö Luukas 14:26 ja 33 ymmärtää, niin kuin on kirjoitettu? Onko muissa käännöksissä sama ilmaus?

Vastaus

Jeesuksen ohje todellakin kuulostaa hyvin oudolta, sillä hän joka sanoi, ettei laista katoa pieninkään kirjain, asettuu nyt neljättä käskyä vastaan. Onko siis joku käsky tärkeämpi kuin Mooseksen laissa säädetyt ikuiset käskyt?

 

Tämä outo vaatimus selittyy vain yhdellä asialla: Jeesus on Jumala, jolla on valta jopa määritellä käskyjen rajat. Hänen seuraamisensa ylittää kaiken muun.

 

Käytännössähän tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että tullakseen kristityksi täytyy hylätä vanhempansa. Heitä kuuluu rakastaa ja siihen on jopa kätketty erityinen siunaus. Mutta sellaisessa ääritapauksessa, jossa tämä joutuu vastakkain Jeesuksen seuraamisen kanssa, on valittava jälkimmäinen. Tosielämässä tämä voi tulla vastaan siellä, missä kristityt ovat vähemmistönä ja kristityksi tuleminen saattaa merkitä perheen hylkäämäksi tulemista.

Kirjoittaja