Sukulaisavioliitot

Kysymys: Mitä Raamatussa sanotaan sukulaisavioliitoista? Olivatko ne sallittuja vai ei?

Vastaus

Avioliittoa käsitellään sekä Vanhassa että Uudessa testamentissa, koska se on Jumalan asettama miehen ja naisen välinen elinikäinen liitto, jolle Jumala antaa siunauksensa. Harvemmin lähestytään asiaa kysyjän näkökulmasta sukulaisavioliittoja koskien. Kysymykseen löytyy kuitenkin Vanhasta testamentista valoa, minkä varaan vastaus voidaan rakentaa.

Mooses saa Jumalalta luettelon kielletyistä sukupuolisuhteista 3. Moos. 18. Jumala varoittaa, ettei hänen oman kansansa tule toimia kuten Egyptissä ja Kanaaninmaassa, missä toteutettiin hyvin vapaata eli rajoittamatonta sukupuolielämää.

Jumala halusi ohjata kansaansa, jossa Vanhan testamentin aikana oli myös moniavioisuutta, kuitenkin välttämään sukulaisavioliittoja. Tästä on ohje em. luvun jakeissa 6–18. Jakso alkaa sanoilla: ”Älköön kukaan teistä yhtykö lähisukulaiseensa…” ja jakeessa 17 puhutaan verisukulaisuudesta. Näin voidaan vastata, että sukulaisavioliitot olivat kiellettyjä.

Vanhan testamentin kohdissa korostuu se, että Jumalan omaisuuskansan jäsenen ei tule avioitua vierasheimoisten kanssa. Tällä haluttiin torjua vieraiden vaikutteiden tunkeutumista Jumalan palvelemiseen. Lisäksi käytäntöön kuului, että vanhemmat valitsivat puolison lapselleen. Puolison valinta tehtiin pääosin sukujen kesken, ja todennäköisesti siinä pyrittiin ottamaan huomioon Jumalan Moosekselle antama ohje lähisukulaisavioliitoista.

Uuden testamentin puolella ei varsinaisesti löydy näin konkreettista ohjaavaa lukua vaan Jeesuksen opetus avioliitosta sekä Paavalin kirjeissä samoin opetus siitä, miten avioliitto on pidettävä kunniassa. Vaikuttaa siltä, että lähisukulaisavioliitot olivat itsestään selvästi kiellettyjä myös Uuden testamentin opetuksessa.

Kirjoittaja