Sukupuu ja muuttunut hahmo

Kysymys: Alussa oli Aadam ja Eeva, jotka saivat Kainin ja Aabelin. Kainin vuodatettua veljensä veren Jumala karkotti Kainin. Kun Kain pelkäsi tulevansa surmatuksi, mistä nuo muut ihmiset olivat peräisin ja mistä Kainin vaimo sai alkunsa?
Toinen kysymys: Raamatussa puhutaan Kaininkin kohdalla, että ”hänen kasvonsa synkistyi” tai toisessa kohtaa ”hänen hahmonsa muuttui", uudemman käännöksen mukaan ”hänen kasvonsa vääristyivät” (Daniel 3:19). Mitä tuo hahmon muuttuminen tai synkistyminen tarkoittaa? Muuttuiko se fyysisesti kokonaan vai puhutaanko vain ilmeen muutoksesta yhdistettynä mielentilaan?

Vastaus

Ihmissuku oli paratiisista karkotuksen jälkeen vielä sukupolvien ajan perimältään eli geneettisesti suhteellisen terve. Silloiset pitkät iät kertovat tästä. Sisarus- ja sukulaisavioliitot olivat mahdollisia. Raamattu mainitsee Aadamin ja Eevan jälkeläisistä nimeltä vain muutamia. Mutta jo Kainin aikana väkeä oli niinkin paljon, että hänen kerrotaan olleen ensimmäisen, joka perusti kaupungin (1. Moos. 4:17).

Vanhassa testamentissa ja myös Jeesuksen opetuksen mukaan (Matt. 6:22–23) silmät ovat sielun peili. Synkistynyt katse ja hahmo kertovat ihmisen sisäisestä olotilasta. Kaininkin mieltä painoivat syyllisyys ja pelko, Danielin kirjassa Nebukadnessaria viha. Pahat ajatukset synnyttävät ennen pitkää myös pahoja tekoja. Siksi olisi tärkeä myöntää pahan olon alkujuuret. Synnin nöyrä tunnustaminen ja anteeksiannon kokemus voi muuttaa synkkyyden valoisuudeksi ja kiitollisuudeksi (Ps. 52.).

Kirjoittaja