Pako talvella ja sapattina? Matt. 24:20

Kysymys: Jeesus sanoo Matt. 24:20: ”Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.” Mitä tarkoitetaan paolla ”talvella eikä sapattina” ja ”teidän”, eli keiden pakoa tällä tarkoitetaan?

Vastaus

Tämä kohta on osa Jeesuksen opetusta lopun ajan tapahtumista. Kolme evankeliumikirjoittajaa on koonnut tätä aineistoa lukuihin Matteus 24, Luukas 21 ja Markus 13. Kuten kokonaisuuksista ilmenee, Jeesus viittaa useampaan eriaikaiseen ilmiöön ja tapahtumaan. Ne ovat lomittain ja osaksi sisäkkäin. Ei ole aina helppoa erottaa, milloin Jeesus kertoo pian edessä olevasta asiasta, milloin hänen takaisintulemisensa päivistä ja milloin maailman aivan lopputapahtumista.

Opetusjaksossa Matt. 24:15-20 Jeesus näkee profeetallisesti noin 40 vuoden päähän. Silloin tapahtui jotakin samaa kuin Danielin ennustamassa Jerusalemin temppelin häpäisyssä. Syyrian kuningas Antiokos Epifanes näet pystytti 167 eKr. Zeuksen patsaan temppeliin ja määräsi aloitettavaksi sikauhrit. Noin v. 66 jKr. alkaneen juutalaiskapinan aikaan temppeliä jälleen häpäistiin ja uhrattiin epäjumalille, nyt roomalaisten toimesta. Silloin kaupungissa olleet kristityt toimivat Jeesuksen varoituksen mukaan.

Pako talvella merkitsi Juudean vuorilla asuville pitsi kylmää, myös mutaisia teitä ja muita hankaluuksia. Varsinkin pienet lapset ja raskaana oleva naiset olisivat heikoimmilla, kuten yleensäkin sodan keskellä. Sapattina kaupunkien portit olivat suljetut. Prof. Aapeli Saarisalo sanoo kirjassaan Jerusalem, jos unhotan sinut… että kristityt todella pääsivät pakenemaan sapattia seuraavana päivänä. Oli lokakuu, pahimmat helteet ohitse, sadekausi ei ollut vielä alkanut. Jeesuksen kehottama rukous kuultiin.

Heti seuraavassa jakeessa Matteuksen tallentamaa opetusta näköala laajenee, perspektiivi pitenee ulottumaan lopunajan suuren ahdinkoon, mutta se onkin jo oma asiakokonaisuutensa. Yhteistä kaikille koetuksille on, että ne kestävät vain Jumalan salliman ajan.

Kirjoittaja