Mitä Jeesus tarkoittaa Luuk. 8:10 sanoilla?

Kysymys: Jeesus sanoi: "Te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi.” Jeesus viittaa Jumalan valtakunnan salaisuuksiin, jotka esitetään vertauksina. Tarkoittiko Jeesus tässä, että vertausten opetus avautui täydellisesti vain opetuslapsille muun sen ajan kuulijakunnan jäädessä vertausten osalta ymmärtämättömään tilaan? Meille raamatun lukijoillehan vertauksen selitys on tarjolla heti. (Toki opetuslapsillekin Jeesus joutui vertauksen selittämään.) Miksi Jeesus sanoi: "jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi"?

Vastaus

Jeesuksen lause on kyllä hämmentävä, sillä nykyaikainen lukija ajattelisi, että asian pitäisi olla juuri päinvastoin: niille joiden on hankalampi ymmärtää, selitettäisiin enemmän. Tässä ja muissa samankaltaisissa kohdissa (esim. Joh. 12:38-39) Jeesus viittaa profeetta Jesajan saamaan tehtävään (Jes. 6:9-10). Tuo tehtävä kuulostaa erikoiselta, sillä sen mukaan profeetan tehtävänä olisi paaduttaa kansan sydän. Mutta eihän sellainen voinut olla profeetan (eikä Jeesuksenkaan) tarkoitus. Niinpä sen täytyy tarkoittaa sitä, että profeetan (ja Jeesuksen) tehtävä on kutsua kansaa kääntymykseen ja parannukseen. Mutta Jumala tietää, että kaikki eivät kuitenkaan tule, jolloin heidän osakseen tulee tuo paatumus. Sama sana sekä herättää että paaduttaa.

Tuo Jeesuksen outo kommentti vertausten salailusta voi siis tarkoittaa sitä, että ulkopuoliset eivät ymmärrä, vaikka heille kuinka selittäisi. Vasta Pyhä Henki avaa ymmärryksen, mutta sitten he tulevatkin sisäpuolisiksi.

Kirjoittaja