Latauspaikka 19

VIIKON EVÄS 4.11.2019

Rakas Isä, anna minun koko elämäni, ajatuksieni, sanojeni ja tekojeni heijastaa, että olen yhtä Poikasi kanssa.

Joh. 17:20-23

20»Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. 21Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.

22»Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. 23Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua.

Tähän mennessä Jeesus on rukoillut ennen kaikkea niiden opetuslasten puolesta, jotka ovat hänen seurassaan. Jakeesta 20 eteenpäin hän rukoilee koko sen suuren joukon puolesta, joka aikaa myöten alkaa uskoa häneen apostolien todistuksen myötä. Voimme siten sanoa, että Jeesus rukoilee hellittämättä meidänkin puolestamme.

Kiinnitä tänä tulevana päivänä huomiota kristittyjen välisiin suhteisiin, joiden tunnusmerkkinä tulisi olla keskinäinen huolenpito ja yhteys.

Rukous

Kiitos, Herra Jeesus, että rukoilet puolestani lakkaamatta. Varjele minut lapsenasi ja sen ruumiin jäsenenä, jonka maailmanlaajuinen kirkkosi muodostaa.