Jeesus ristillä

Luuk. 23:26-43

LUMO – evankeliumit elokuvina -videoraamis 35

 

Keskustelukysymyksiä

  • Mitä luulet Simonin ajatelleen tilanteesta, jossa hän Jerusalemiin tullessaan joutuukin yhtäkkiä kantamaan ristiä kaupungin portin ulkopuolelle?
  • Miksi Jeesus ei halunnut, että häntä surraan, vaan että ihmisten pitäisi paremminkin surra itseään? Mitä hän sillä tarkoitti?
  • Millä tavoilla eri ihmiset pilkkasivat ristille naulittua Jeesusta? Mitä nuo sanat kertovat näistä ihmisistä?
  • Miksi Jeesuksen viereen ristiinnaulitut miehet suhtautuivat häneen niin eri tavalla? Miksi edelleenkin ihmiset suhtautuvat Jeesukseen monella tavalla? Mikä tapa on omassa elinympäristössäsi tavallisin?
  • Miksi Jeesukselta kannattaa pyytää apua kaikissa elämän tilanteissa?

 


LUMO – evankeliumit elokuvina © The Lumo Project. Suomennosyhteistyö ja keskustelukysymykset Raamatunlukijain Liitto ry