Getsemanessa

Mark. 14:32-52

LUMO – evankeliumit elokuvina -videoraamis 32

 

Keskustelukysymyksiä

  • Millaisessa tilanteessa erityisesti kaipaat ystävien läsnäoloa?
  • Mikä Jeesusta pelotti? Miksi häntä pelotti?
  • Miksi Jeesus halusi tehdä Jumalan tahdon mukaan, vaikka se johtaisi hänet kuolemaan?
  • Millaisten asioiden takia sinä jaksat valvoa? Miksi Jeesus oli pettynyt, kun opetuslapset jatkuvasti nukahtivat?
  • Mikä sinua eniten hämmästyttää Jeesuksen vangitsemisessa?

 


LUMO – evankeliumit elokuvina © The Lumo Project. Suomennosyhteistyö ja keskustelukysymykset Raamatunlukijain Liitto ry