Taimi Ja Kädet

Lahjat ja rukoukset kantavat raamattutyötä – uutta tulossa!

Kaikkien tulisi saada oppia tuntemaan Raamatun Jumala; kuulla omasta Taivaallisesta Isästään ja Vapahtajastaan Jeesuksesta. Siksi me raamattutyön saralla mietimme entistä enemmän sitä, kuinka tavoittaa niitä, jotka ovat yhä kauempana Raamatun sanasta. On etsittävä uudenlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotta voisimme tutun perustyön rinnalla tehdä myös tavoittavampaa työtä.

Raamatunlukijain Liitossa olemme panostaneet uusiin työmuotoihin ja lasten ja nuorten raamattutyöhön. Iloitsemme, että kansainvälinen Lasten Raamattusovellus on palvellut suomeksi kohta jo kaksi vuotta ja että Yhdysvalloissa valmistetut ja kustannetut LUMO evankeliumielokuvat valmistuivat myös suomeksi. Ne löytyvät Raamatunlukijain Liiton YouTube-kanavalta täyspitkinä ja katkelmina. Suomensimme myös Irlannin sisarjärjestön laadukkaan opetusfilmisarjan NUA – tuoreita näkökulmia uskoon.

Tulossa raamattutyön palvelusivusto ja uusi raamattujulkaisu

Nyt Raamatunlukijain Liitossa on työn alla kaksi nuorten raamattutyön hanketta. Valmistelemme LiftariPro – Raamattu käyttöön nuorisotyössä -nettipalvelusivustoa. Siitä tulee laaja työkalupakki kouluikäisten, rippikoululaisten, nuorten ja nuorten aikuisten raamattutyöhön. Tahdomme innostaa ja tukea nuorisotyössä olevia käyttämään monipuolisesti ja elävästi Raamattua ja tekemään sen sanomaa nuorille läheiseksi. Apunamme hankkeessa on useita nuorisotyön ammattilaisia.

Olemme myös valmistamassa uudenlaista Liftari Sanasta laiffii -raamatunlukujulkaisua nuorille. Se on yksittäinen opas, jonka voi antaa vaikkapa rippikoululaiselle lahjaksi ja soveltuu myös nuorelle, joka ei paljoa Raamatusta tiedä. Toivomme, että tämä julkaisu on jo tulevana kesänä valmis.

Jos olet kiinnostunut näistä uusista hankkeista, niin lähetä nettipalautelomakkeen kautta viestiä ja yhteystietosi, jotta voimme lähettää sinulle infoa niiden valmistumisesta.

Lahjat ja esirukoukset kantavat

LiftariPro-nettisivustoa ja Liftari Sanasta laiffii -julkaisua valmistellaan ystävien lahjojen tuella. Jos tahdot osallistua raamattutyöhön lahjalla, niin alla olevilla tiedoilla sen voit tehdä. Ja mikäli haluat osallistua työhön rukouksin, niin ilmoittaudu mukaan RLL:n esirukousrinkiin. Esirukoukset ja lahjat kantavat raamattutyötä. Sen olemme konkreettisesti nähneet ja kokeneet. Lämmin kiitos kaikesta tuesta!

Kirsi Smeds
RLL:n pääsihteeri

LAHJA RAAMATTUTYÖLLE

Saaja: Raamatunlukijain Liitto ry
Pankkiyhteys: IBAN FI25 1579 3000 1327 72
Viite: 10016

Varat käytetään Raamatun tuntemisen ja lukemisen edistämiseen Suomessa lasten, nuorten, aikuisten ja ryhmien keskuudessa. Keräysalue: Koko Suomi, Ahvenanmaata lukuunottamatta. Varat käytetään kuluvan tai sitä seuraavan vuoden kuluihin.

Raamatunlukijain Liitto ry:n rahankeräyslupa
Poliisihallituksen lupa 13.7.2018 RA/2018/667 ajalle 1.1.2019–31.12.2020