Jesajan ja Jeremian ammatti

Kysymys: Mikä oli profeetta Jesajan ja Jeremian 'maallinen ammatti' tai tekivätkö he mitään muuta työtä profetoimisen ohella?

Vastaus

Kummankaan näistä merkittävistä VT:n profeetoista ei kerrota toimineen jossakin muussa ammatissa kuin Herran sanansaattajana. Joistakin muista profeetoista tiedetään heidän ”siviilitoimensa”, esimerkiksi Aamos oli karjankasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä.

Jesaja, jonka nimi tarkoittaa ”Jahve pelastaa”, vaikutti 700-luvulla eKr. neljän viimeisen vuosikymmenen ja neljän Juudan kuninkaan, Ussian, Jotamin, Ahasin ja Hiskian aikana. Hän syntyi n.760 ja juutalaisen perimätiedon mukaan oli itse kuninkaallista sukua. Hän kohtasi rohkeasti uransa varrella useita hallitsijoita. Hänen sanomansa on  Messias-keskeistä; häneltä meillä on mm. kirkas Herran kärsivän palvelijan profetia.

Jeremia, jonka nimi tarkoittaa ”Herra on korkea”, kasvoi pappisperheessä. Hänet kutsuttiin profeetaksi jo hyvin nuorena, n. v. 627 eKr. Hän toimi Jesajan tapaan monen Juudan kuninkaan aikana: Josia, Jojakim, Joahas, Jojakin ja Sidkia. Jeremia oli ”profeetta vastoin tahtoaan”, kutsumus oli raskas ja useamman kerran hengenvaarallinen. Jesajan tapaan hän havainnollisti sanomaansa joskus vertauskuvallisin teoin. Molempien profeettojen varoitus Jumalan oikeudenmukaisesta tuomiosta toteutui, mutta kummallakin on myös lohdullinen viesti Jumalan uskollisuudesta.

Kirjoittaja