Vanhan testamentin pakanakansojen pelastus

Kysymys: Kysymykseni koskee Jumalan toimintaa Vanhassa testamentissa. Israelin kansa oli selkeästi Jumalan valittu kansa, jolla oli Jumalan armo ja jonka kautta Jumala toimi. Jumala ilmensi hyvyyttään Israelin kansan kautta suojelemalla sitä. Vanhassa testamentissa näyttää kuitenkin siltä, että pakanakansojen oli lähes mahdotonta tulla osaksi Jumalan armosta. Joissakin Vanhan testamentin kohdissa kehotetaan kaikkia kansoja ylistämään Herraa, mutta Jumala vaikuttaa kuitenkin keskittyvän lähinnä valitun kansansa rakastamiseen.

Äkkiseltään Jumalan toiminta vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta. Oliko muiden kansojen kuin Israelin mahdollista pelastua ennen Jeesusta? Vasta Jeesuksen sovituksen jälkeen Jumala antoi käskyn mennä koko maailmaan jakamaan hyvää sanomaa. Miksi Vanhassa testamentissa Jumala vaikuttaa toimivan vain oman pienen joukkonsa kanssa? Ovatko kaikki VT:n pakanakansat matkalla kadotukseen?

Vastaus

Ensimmäinen osa kysymyksestä koskee Israelin kansaa. Aluksi on todettava, ettei se kansa Raamatun mukaan pelastu kansana, vaan siinäkin kansassa pelastus koskee vain niitä, jotka uskovat.

Mutta se toki on selvää, että Israelin kansa on erityisellä tavalla valittu. Voidakseen tuoda (Eevalle ja Aadamille lupaamansa) pelastuksen koko maailmalle Jumalan oli valmistettava kansa, jolle hän voisi kertoa pelastussuunnitelmansa ja kansa suojelevan lakinsa ja jonka keskelle luvattu Messias eli ihmiskunnan pelastaja voisi aikanaan syntyä. Niinpä Jumala jostain syystä valitsi epäjumalanpalvojien perheeseen syntyneen Abram-nimisen miehen tulevan kansan kantaisäksi. Hän antoi tälle lupauksen siitä, että hänen kauttaan tulisi siunaus koko maailmalle.

Abram otti todesta Jumalan lupauksen, ja niin hän sai uuden nimen Abraham, ja hänestä tuli uskon isä myös meille pakanakansoihin kuuluville, jotka uskomme Herraan Jeesukseen. Israelin kansa on siis valittu pelastussanoman välittäjäksi, mutta ei suoraan pelastumaan.

Toinen osa kysymystä liittyi ihmisiin ja kokonaisiin kansoihin, jotka eivät ole kuulleetkaan pelastussanomaa Jeesuksesta. Tähän kysymykseen en valitettavasti osaa antaa lopullista vastausta. Näin on ensinnäkin siitä syystä, ettei Raamattu vastaa suoraan näihin kysymyksiin ja toiseksi siitä syystä, että näitä asioita on kristikunnan historiassa pohdittu ilman että lopullista, tyydyttävää vastausta on löydetty.

Mitä tulee ajatukseen siitä, että Jumala tuomitsisi kokonaisia kansoja kadotukseen, sellaista näköalaa ei Raamatusta nouse. Jumala ei siis tuomitse sen enempää pelastukseen kuin kadotukseenkaan kokonaisia kansoja, vaan aina on kysymys yksittäisistä ihmisistä. Jokainen ihminen on siis yksilönä vastuussa elämästään Luojalleen.

Kirjoittaja