Latauspaikka Alkusyksy

Viikon eväs 28.8.2017

Herra, anna minulle rauhasi, että kuulisin, mitä haluat sanoa minulle tänään. Avaa mieleni, ajatukseni ja elämäni sinulle.

Joh. 5:39-44

”Te kyllä tutkitte kirjoituksia, koska luulette niistä löytävänne ikuisen elämän – ja nehän juuri todistavat minusta. Mutta te ette tahdo tulla minun luokseni, että saisitte elämän.  ”En minä ole ihmisten kiitoksen tarpeessa. Minä tunnen teidät: teissä ei ole rakkautta Jumalaan. Minä olen tullut Isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen tulee omissa nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia. Kuinka te voisittekaan uskoa! Te kärkytte kunniaa toisiltanne ettekä etsi sitä kunniaa, joka tulee yhdeltä ja ainoalta Jumalalta.”

 

Jeesus ei tarvitse ihmisten hyväksyntää, sillä hän tietää, kuka on ja mistä tulee. Jeesus ei tarvitse tukea muualta, eikä hän muutenkaan etsi omaa hyötyään, vaan hän etsii ihmisiä, joille hän tarjoaa vapautusta ja ikuista elämää.

Me koemme helposti, että elämämme on mielekästä silloin, kun saamme muilta arvostusta. Toki tarvitsemmekin toisten ihmisten hyväksyntää ja saamme nauttia saamastamme arvostuksesta, mutta tärkeintä elämässämme on se, että Jumala hyväksyy meidät. Vain siten voimme saada ikuisen elämän.

Kumpaa pidät tärkeämpänä, ihmisten vai Jumalan hyväksyntää?

Rukous

Kiitos Jeesus, että et etsi omaa hyötyäsi. Kiitos, että saan tulla luoksesi juuri tällaisena kuin olen.