IMG 5306 Viro

Terveisiä Virosta!

Viron SU (Scripture Union) tekee aktiivista lapsi- ja nuorisotyötä mm. erilaisten leirien kautta. Viime vuonna nuorisotyö koki räjähdysmäisen osallistujamäärän nousun: kahdeksalle raamatunlukuleirille osallistui vuoden aikana yli 500 nuorta!

”Jopa meidän hyvin maallistuneessa valtiossamme raamatunluvun siemen on kylvetty uuteen sukupolveen ja rukouksemme onkin, että tämä tuottaisi paljon hedelmää” kertoo Viron työn johtaja Mari Vahermägi.

Helmikuun leirillä aiheena rakkaus ja ihmissuhteet

Vuoden ensimmäinen leiri alkoi 50 osallistujan voimin, kun ystävänpäivän tienoilla kokoonnuttiin pohtimaan ihmissuhteita. Nuoret avioparit pitivät rohkaisevia todistuksia ja toisaalta jaettiin tarinoita yksinäisyydestä, epäilyksistä ja rikkinäisten ihmissuhteiden peloista. Nuoret uskalsivat avautua keskustelemaan kysymyksistä, joiden kanssa he olivat taistelleet. Leirillä luottamus Jumalan Sanaan sai rakentua uudelleen: omat virheet vietiin katuen Jumalan eteen ja saatiin mahdollisuus uusiin alkuihin.

Räjähdysaltis yhdistelmä: lapsia ja hevosia

Sitten alkoi painaa ajatus ratsastusleiristä. Ja kun idea päästettiin liikkeelle, loksahtivat käytännön asiat yllättäen paikoilleen ja yhteistyökumppani löytyi. Käsillä oli ratsastustiimi ei-uskovaisia ja leiritiimi uskovaisia – ja tietenkin hevoset! Leirin 22 lasta ja aloittelevat, melko nuoret leirinjohtajat saivat kokea jotain aivan uutta. Lapset rukoilivat itsensä, läheistensä mutta myös hevostensa puolesta ja rukoukset kantoivat: monilta vaarallisilta tilanteilta vältyttiin, ruoka riitti ja hyvä sää helli. Leirin myötä syntyi kristittyjen ratsastajien yhteisö sillä elämät ja sydämet muuttuivat Jumalan läsnäolon kokemisen kautta.

Kesän pääleireillä 350 lasta ja nuorta!

Kesällä järjestettiin kaksi lastenleiriä, nuortenleiri ja ”Dedication camp” nuorille aikuisille. Leirien mainostamiseen ei panostettu tavallista enempää mutta silti kolme leireistä oli ylibuukattuja. Edellisenä vuonna lahjaksi saatu iso teltta otettiin kiitosten saattelemana käyttöön! Jumala halusi opettaa näillä leireillä henkilökohtaisen uskon perusteita; hän halusi nuorten ja lasten huomaavan heille Raamatun kautta annetut periaatteet, jotka toimivat jokapäiväisessä elämässä.

Jumalan piilotettu viisaus

Nuortenleirin teeman alla pohdittiin, miten nähdä Jumalan viisaus omassa elämässä, miten etsiä sitä ja ottaa käyttöön. Yhdessä mietittiin myös, miten taistella pelkoja, välinpitämättömyyttä ja epäilyksiä vastaan. Jo ensimmäisestä päivästä lähtien nuorten jano Jumalaa kohtaan oli niin ilmiselvää ja tarttuvaa, että osa suunnitellusta ohjelmasta jätettiin toteuttamatta, jotta voitiin keskittyä palvelemaan nuoria. Vierailevan puhujan kertomus Jumalan pelastussuunnitelmasta johdatti nuoret kääntymään Jumalan puoleen. Samalla, kun lavalla oli ohjelmaa, joku oli sivummalla rukoilemassa sellaisen nuoren puolesta, joka ei jaksanut odottaa ohjelman loppuun asti. Leirillä oli myös tavallista, että nuoret rukoilivat oma-aloitteisesti toistensa puolesta edes kysymättä apua ohjaajilta. Hyvä esimerkki omatoimisuudesta ja palvelualttiudesta oli ryhmä 13–14 -vuotiaita poikia, jotka halusivat auttaa vapaaehtoisesti keittiöllä. Samaan palvelutehtävään he ovat hakeneet myös tälle kesälle.

Syvemmälle ja korkeammalle!

Nuorten aikuisten leiri on yleensä suunnattu pienemmälle joukolle ja uusille tiimien jäsenille. Nyt osallistujia olikin yllättäen enemmän ja osallistujat tulivat seurakunnista joka puolelta Viroa. Perinteisestä leiristä muodostuikin aivan uudenlainen: Jumala vei syvemmälle ja korkeammalle hänen rakkaudessaan. Leiriläiset löysivät uusia raamatunlukukeinoja, palvelivat toisiaan ja kokivat uudenlaista yhteyttä. Hengellisten lahjojen käyttö kasvoi yhä suuremmaksi varustaen työtiimit uuteen työkauteen. Ja kaiken keskellä Jumalan ihmeet olivat vahvasti läsnä.

Ja nämä kertomukset ovat vain pieni välähdys Jumalan ihmeellisestä työstä.

SU Viron tiedotekirje/Mari Vahermägi, toimittanut Eeva-Maria Kanerva