Välirikosta välirauhan kautta lopulliseen rauhaan

Välirauha Syyriassa on päättynyt. Sen sijaan Kolumbiaan saatiin rauha yli viidenkymmenen vuoden sisällissodan jälkeen.

Välirikoksi kutsutaan välien tai suhteiden rikkoutumista esimerkiksi ihmisten tai valtioiden välillä. Kun Jumala loi ihmisen, kaikki oli hyvää. Ihminen asetettiin viljelemään ja varjelemaan puutarhaa. Hän sai syödä vapaasti sen kaikista puista, mutta ei hyvän ja pahan tiedon puusta. Mies ja hänen vaimonsa eivät tunteneet häpeä alastomuutensa johdosta. Koko luomakunnassa vallitsi rauha. Syntiä ja kuolemaa ei tunnettu. (1. Moos. 1—2.)

Syntiinlankeemus merkitsi välirikkoa Jumalan ja ihmisen välillä. Ihminen piiloutui Jumalalta puutarhan puiden sekaan. Jumala kirosi maan ihmisen lankeemuksen tähden ja ajoi ihmisen pois puutarhasta. Ihmisen pakolaisuus alkoi. (1. Moos. 3.)

Välirauhaksi puolestaan kutsutaan väliaikaista rauhaa ennen lopullisen rauhan solmimista. Jumala lupasi autiomaassa valtavalle kansalleen kuuliaisuuden tuovan siunauksen. ”Minä annan maahanne rauhan, ja te saatte nukkua yönne minkään häiritsemättä. Minä hävitän maastanne petoeläimet, eivätkä viholliset pääse tuhoamaan maata” (3. Moos. 26:6). Tällaiset toistuvat rauhan lupaukset ja välirauhansopimukset eivät kuitenkaan palauttaneet rauhaa ihmisen ja Jumalan välille. Mutta messiasennustuksissa luvattiin Rauhan Ruhtinaan kerran tulevan (Jes. 9:5).

Ihmisen ja Jumalan välirikon lopulliseksi sovittamiseksi ei tarvittu välimiesmenettelyä, jossa ratkaisu annetaan osapuolten valitsemille henkilöille. Välirikko päättyi Jumalan yksipuoliseen päätökseen lähettää Sovittaja maailmaan. Jeesusta kutsutaan uuden liiton välimieheksi (Hepr. 12:24). Niin Paavalikin: ”— —  yksi on välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus” (1. Tim. 2:5). Miten hän rakensi rauhan? ”Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan” (Room. 5:10). ”— — meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa” (Room. 5:1). Kun elät tämän sanoman todeksi, olet päässyt lopulliseen rauhaan Jumalasi kanssa.

Kirjoittaja