Portaat

 • VT

1. Moos. 28:10-22

Ohjaajalle

1. Moos. 25:26–27 ja 27:35–37 perusteella Jaakob on terävä ja erittäin ovela. Hänen suhteensa perheeseensä ei ole tasapainoinen. Jaakob näyttää arvostaneen Jumalan Abrahamille ja Iisakille antamia lupauksia. Mutta Jaakob ei luottanut Jumalaan, vaan katsoi, että hänen täytyy itse toimia, jotta Jumalan lupaukset toteutuisivat. Hän hankki viekkaasti, yhdellä lautasella papukeittoa, itselleen esikoisoikeudet veljeltään Eesaulta, jolle ne vanhempana olisivat kuuluneet. Petoksen avulla hän oli myös saanut siunauksen isältään, mikä oli erittäin merkittävä asia.

1. Moos. 27:41–46 ja 28:1–5  kertovat, miksi Jaakob lähti perheensä luota. Siihen oli kaksi syytä: hänen veljensä oli vihainen ja tahtoi tappaa hänet, toisaalta Jaakobin piti lähteä hakemaan itselleen vaimoa, joka miellyttäisi äitiä. Ennen Jaakobin lähtöä Iisak siunasi poikansa. Jaakob sai siunauksen, vaikka hän oli ollut petollinen.

Jaakob oli yksin. Yö on säkkipimeä ja täynnä vaaroja. Portaat kuvaavat Jumalan ja ihmisen kommunikaation mahdollisuutta. Jumala esittäytyi Jaakobille nimellä ”Herra, isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala”. Siis Jaakobin perheen Jumalana, mikä on hyvin tuttavallinen tapa esittäytyä.

Jumalan lupaus siunauksesta koski maata, Jaakobia, tämän lapsia ja jälkeläisiä, ja lopulta kaikkia maailman kansoja. Jumala vakuutti olevansa uskollinen Jaakobille, kaikissa tilanteissa. Jumalan lupaus oli ehdoton, mutta Jaakob laittoi ehdon lupaukselleen. Jaakob halusi tehdä ”varman päälle”. Jumala oli luvannut kaiken – Jaakob alkoi tehdä kauppaa.

Jaakob huomasi, että Jumala on tässä paikassa. Hän pelkäsi, otti kiven ja vuodatti öljyä sen päälle. Hän antoi paikalle uuden nimen. Pelko osoitti syvää kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Kiven avulla hänen oli tarkoitus löytää samaan paikkaan myöhemminkin, ja mahdollisesti näyttää muillekin, että tämä paikka on erityinen. Jaakob oli löytänyt ensimmäistä kertaa elämässään henkilökohtaisen suhteen Jumalaan.

Raamattupiiri

Jos osallistujia on vähintään kuusi, voidaan jakaantua kahdeksi ryhmäksi, ks. ohjeet alla. Jos ryhmä on pienempi, kaikki voivat keskustella yhdessä kysymyssarjojen 1 ja 2 pohjalta.

1. Luetaan raamatunkohta (1. Moos. 28:10–22) ensin ääneen ja sitten hiljaa omassa mielessä.

2. Kerro:

 • Jaakob hankki viekkaasti, yhdellä lautasella papukeittoa, itselleen esikoisoikeudet veljeltään Eesaulta, jolle ne vanhempana olisivat kuuluneet. Petoksen avulla hän oli myös saanut siunauksen isältään, mikä oli erittäin merkittävä asia.
 • 1. Moos. 27:41–46 ja 28:1–5  kertovat, miksi Jaakob lähti perheensä luota. Siihen oli kaksi syytä: hänen veljensä oli vihainen ja tahtoi tappaa hänet, toisaalta Jaakobin piti lähteä hakemaan itselleen vaimoa, joka miellyttäisi äitiä. Ennen Jaakobin lähtöä Iisak siunasi poikansa. Jaakob sai siunauksen, vaikka hän oli ollut petollinen.

3. Ryhmätehtävä

Muodostetaan kaksi ryhmää, joissa on vähintään kolme jäsentä.

Ohjaaja antaa kummallekin ryhmälle kysymyssarjan paperilla. Ryhmät keskustelevat omien kysymystensä pohjalta ja kertovat sitten pohdintansa tulokset toiselle ryhmälle.

Keskustelukysymykset ryhmille:

Ryhmä 1: Jumala puhuu Jaakobille

 1. Missä olosuhteissa Jumala puhui Jaakobille?
 2. Mitä portaat tarkoittavat? Millä tavalla ne ovat rohkaiseva merkki?
 3. Millä tavalla Jumala esittäytyy jakeissa 13 ja 14?
 4. Mihin Jumala pyrki Jaakobin kanssa?

Ryhmä 2: Jaakobin reaktio

 1. Mitkä olivat Jaakobin tunteet ja reaktiot unen jälkeen? Antakaa jokaiselle selitys.
 2. Mitä Jaakobin reaktiot kertovat hänen Jumala-suhteestaan?
 3. Vertaa Jaakobin lupausta jakeessa 21 Jumalan lupaukseen jakeessa 15. Ymmärsikö Jaakob Jumalan lupauksen?

4. Keskustelu (kaikki yhdessä)

 1. Millä tavalla tämä raamatunkohta rohkaisee sinua?
 2. Toisinaan tunnemme itsekin samoin kuin Jaakob jakeessa 16: ”Herra on tässä paikassa enkä minä tiennyt sitä.” Oletko joskus kokenut samoin? Milloin?
 3. Millä tavalla vastaat Jumalalle, kun huomaat, että Hän on läsnä (elämässäsi)?
 4. Oletko joskus halunnut jättää/tehdä jonkin konkreettisen merkin muistoksi siitä, mitä olet kokenut Jumalan kanssa? Minkälaisia merkkejä Jumalan läsnäolo elämässäsi voi jättää ympäristöösi?

5. Lopuksi

Rukoillaan yhdessä ja kiitetään Jumalaa hänen uskollisuudestaan.

Kirjoittaja