Paraneminen toisen varjossa

Mark. 5:21–43

Ohjaajalle

Jairos oli arvokas mies, hän tuli nöyrästi mutta suoraan Jeesuksen luo. Nainen taas oli yhteiskunnan silmissä arvoton, sairautensa tähden juutalaisen lain mukaan epäpuhdas, ja näin ollen syrjitty. Hän lähestyi Jeesusta takaapäin. Koskemalla Jeesusta hän itse asiassa toimi lakia vastaan ja saastutti sen mukaan kosketuksellaan Jeesuksenkin.

Jeesus palautti naiselle tämän kunnian toisten ihmisten edessä. Kun Jeesus sanoi naiselle ”Uskosi on parantanut sinut”, hän paransi myös naisen sielun. Jeesuksen armo riittää kaikille, niin uskonnollisille kuin syrjäytyneillekin.

Jeesuksen voi kohdata monella tavalla ja siihen voi olla monia erilaisia syitä. Jeesusta voi lähestyä esimerkiksi kuin suuri kansanjoukko, kohtaamatta häntä ja odottamatta häneltä mitään, tai peläten todellisen kohtaamisen seurauksia. Tai sitten hänet voi kohdata sydän avoimena ja odottavaisena.

(Ota kaikille osallistujille raamatunkohdasta sellainen kopio tai tuloste, jossa ei näy raamatunkäännöksen otsikoita.)

Raamattupiiri

1. Luetaan raamatunkohta (Mark. 5:21–43) ensin ääneen, ja sitten hiljaa omassa mielessä.

2. Alkutehtävät

 • Työskennellään pareittain raamatunkohtamonisteen avulla. Jaetaan teksti mielekkäisiin kappaleisiin ja annetaan kappaleille otsikko. Keskustellaan yhdessä parien tekemistä erilaisista kappalejaoista ja otsikoista.
 • Ohjaaja jakaa taulun tai suuren paperin kahteen palstaan. Toiselle puolelle kerätään yhdessä tietoja Jairoksesta ja toiselle puolelle sairaasta naisesta: keitä he ovat ja millä tavalla he lähestyvät Jeesusta?

3. Keskustelu

 1. Miksi Jairos ja nainen lähestyvät Jeesusta niin eri tavalla?
 2. Missä asiassa he ovat samanlaisia?
 3. Mitkä Jeesuksen sanat ovat mielestäsi erityisen merkittäviä tässä raamatunkohdassa? Miksi? Mikä niitä yhdistää?
 4. Mikä on mielestäsi raamatunkohdan tärkein pointti?
 5. Miksi toiset ihmiset, jotka koskivat Jeesusta, eivät tunteneet mitään erityistä?
 6. Miksi luulet Jeesuksen halunneen tietää, kuka häntä koski?
 7. Mitä nämä kaksi kertomusta opettavat meille Jumalasta? Mikä hyvä uutinen niihin sisältyy?
 8. Millä eri tavoin voimme mielestäsi lähestyä Jeesusta? Onko jokin tietty tapa parempi kuin jokin toinen?
 9. Pohtikaa yhdessä:
 • Millä tavalla sinä kohtaat Jeesuksen arkipäivänäsi?
 • Mitä iloja tai vaikeuksia Jeesuksen kohtaamiseen sisältyy?
 • Opitko jotain uutta tästä raamatunkohdasta?

Kirjoittaja