Liitto

Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta määrittelee liitto.

Raamatussa kerrotaan neljästä Jumalan solmimasta liitosta. Kaikki liitot ovat Jumalan yksipuolisesti tekemiä.

Ensimmäisen liiton Jumala solmi Nooan kanssa. (1. Moos. 6:8; 9:8–17). Nooasta tuli vedenpaisumuksen jälkeen ihmiskunnan uusi kantaisä. Liiton merkkinä oli sateenkaari.

Toisen liiton Jumala teki Abrahamin kanssa (1. Moos. 15:18). Jumala lupasi liitossaan kansan, maan ja siunauksen. Liiton merkki oli ympärileikkaus, joka tuli tästä lähtien tehdä kaikille pojille, jotka olivat Abrahamin jälkeläisiä.

Kolmas liitto tehtiin Siinailla lain antamisen yhteydessä ja se koski kaikkia israelilaisia. Jumala lupasi siinä huolenpitonsa kansalleen. Kansan tehtävä oli noudattaa Jumalan antamaa lakia.

Koska israelilaiset eivät kuitenkaan noudattaneet Siinailla annettua lakia, Jumala lupasi jo VT:n profeettojen kautta solmivansa vielä yhden, Uuden liiton. Tämä liitto toteutui Jeesuksessa ja hänen sovintoveressään (Luuk. 22:20). Uusi liitto koskee kaikkia ihmisiä ja se on armoon perustuva vapauden liitto.

Kirjoittaja