Jumala vastaan puupölkky

 • VT

Jes. 44:14-24

Ohjaajalle

Assyrian hyökkäyksen jälkeen Jesaja saa uuden näyn Jerusalemin tilanteesta. Kaupunki on säästynyt assyrialaisten käsistä, mutta se tulee joutumaan Babylonian vallan alle ja sen asukkaat joutuvat pakkosiirtolaisuuteen. Mutta silti vielä kerran on odotettavissa parempia aikoja. Tämän Jumala ilmoittaa profeetalleen, jotta hän voisi lohduttaa kansaansa. Jumala haluaa tuoda julki armahtavaisuutensa ja kärsivällisen rakkautensa. On tärkeää, että Israelin kansaa varoitetaan turhista ja vaarallisista epäjumalista, joita he tulevat kohtaamaan Babyloniassa.

Jesajan mukaan epäjumalanpalvojilta puuttuu arvostelukyky. Rajallisuutensa takia he eivät pysty luopumaan epäjumalanpalvonnastaan. Taikausko on yleisesti ottaen sitä, että ihminen antaa jonkin perustelemattoman asian hallita itseään.

Ihmisellä on aina ollut tarve selittää ja ilmaista niitä asioita, joita hänen on vaikea kuvitella. 2. Moos. 32 kerrotaan Israelin kansasta, joka Mooseksen poissa ollessa teki itselleen kultaisen vasikan. He halusivat tehdä itselleen kuvan Jumalasta, joka oli vapauttanut heidät Egyptistä.

Epäjumala voi lopulta orjuuttaa ja alistaa palvojansa. Se voi ottaa Jumalan paikan ja tehdä ihmisen itsestään riippuvaiseksi.

Jesaja laittaa vastakkain kaksi näkökulmaa: ihmisen, joka yrittää omin käsin muovata jumalia, jotka ovat hänen palveluksessaan – ja toisaalta Jumalan, joka on luonut kaiken, ihmisenkin, ja kutsuu tätä palvelijakseen. Epäjumalanpalvelus on lopulta sitä, että luodusta tehdään jumala.

Raamattupiiri

1. Luetaan raamatunkohta (Jes. 44:14–24) ensin ääneen ja sitten hiljaa omassa mielessä.

2. Kerro:

 • 2. Moos. 32 kerrotaan Israelin kansasta, joka Mooseksen poissa ollessa teki itselleen kultaisen vasikan. He halusivat tehdä itselleen kuvan Jumalasta, joka oli vapauttanut heidät Egyptistä.
 • Assyrian hyökkäyksen jälkeen Jesaja saa uuden näyn Jerusalemin tilanteesta. Kaupunki on säästynyt assyrialaisten käsistä, mutta se tulee joutumaan Babylonian vallan alle ja sen asukkaat joutuvat pakkosiirtolaisuuteen. Mutta silti vielä kerran on odotettavissa parempia aikoja.
 • Taikausko on yleisesti ottaen sitä, että ihminen antaa jonkin perustelemattoman asian hallita itseään

3. Alkutehtävä

Etsitään pareittain vastauksia seuraaviin kysymyksiin ja kerrotaan ajatukset sen jälkeen muille.

– Millainen on epäjumala? Etsikää tekstistä kaikki sitä kuvaavat yksityiskohdat.

– Millainen on Jumala? Etsikää tekstistä häntä kuvaavat yksityiskohdat.

4. Keskustelu

 1. Millä eri tavoilla ihminen suhtautuu epäjumalaan ja Jumalaan?
 2. Miksi ja millä tavalla jumalanpalvelus ja epäjumalanpalvelus eroavat toisistaan profeetta Jesajan mukaan?
 3. Ovatko epäjumalanpalvelijat mielestäsi mielettömiä? Millä tavalla?
 4. Mitä tarkoittaa ilmaisu ”umpeen tahmautuneet silmät” (j. 18)? Millä tavalla epäjumalanpalvelus tekee ihmisen sokeaksi?
 5. Mikä selittää sen, että ihminen voi palvoa patsasta tai puupölkkyä ja nähdä siinä jumaluuden?
 6. Lue jakeet 21–24. Mitä ne kertovat Jumalasta? Kuka on tehnyt ja kenet?
 7. Mitä meille luvataan jakeissa 21–24? Mitä tarkoittaa jakeen 22 ”pyyhkiminen”?
 8. Esiintyykö nyky-yhteiskunnassa epäjumalanpalvontaa? Voiko rahasta, hyvinvoinnista tai kulutuksesta tulla epäjumala?
 9. Onko helpompaa palvoa Jumalaa vai epäjumalaa?

5. Lopuksi

Unohdatko joskus, että olet Jumalan luoma ja hänen palvelijansa – vai haluatko tehdä Jumalasta oman palvelijasi? Luetaan lopuksi ääneen joku seuraavista raamatunkohdista: Jes. 46, Jes. 41:21–29, Jes. 43:9–12, Psalmit 115 ja 135, Jer. 10:1–16.

Kirjoittaja