Israel: hylätty, rakastettu

 • VT

Jes. 54:1-10

Ohjaajalle

Kun Jesaja kirjoitti tämän tekstin, Juudan eli etelävaltakunnan juutalaiset olivat juuri joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. 35 ensimmäistä Jesajan kirjan lukua kertovat Jumalan tuomiosta uskotonta kansaansa kohtaan. Kirjan toisessa osassa (johon tämä raamatunkohta kuuluu) profeetta puhuu Jumalan pelastuksesta ja lohduttaa kansaansa. Edellisessä luvussa on kerrottu kärsivästä palvelijasta (Jeesuksesta), joka tuo pelastuksen kansalleen. Luku 54 kuvaa Siionin kunniaa, kun se on jälleen asutettu ja Jumalan ennalleen asettama.

Vanhassa testamentissa käytetään usein kuvaa liitosta ja avioliitosta. (vrt. Hoos. 2:18–22, Jer. 31:32–33). Hylätty vaimo tarkoittaa Siionia ja sen asukkaita, jotka ovat joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. Jumala on hylännyt vaimonsa tämän uskottomuuden tähden. Takaisin kutsuttu vaimo tarkoittaa entiselleen palautettua, omaan maahansa palannutta kansaa.

Paimentolaiset asuivat teltoissa, jotka olivat heidän elämässään rauhan ja levon paikkoja. Teltta oli myös muuntelukykyinen: sitä oli helppo laajentaa ja asuttaa sen suojassa useita ihmisiä.

Jumala osoittaa olevansa armahtavainen, mutta ei kuitenkaan sulje silmiään Israelin synneiltä, joiden takia se joutui pakkosiirtolaisuuteen. Hepreassa ”armahtavaisuus” tarkoittaa ”säälin tai hellyyden syvää tuntemista sellaisen puolesta, joka on vaikeuksissa”. Jumalan rakkaus näyttäytyy tässä raamatunkohdassa lempeänä, täydellisenä, ehdottomana ja ikuisena.

Raamattupiiri

1.Luetaan raamatunkohta (Jes. 54:1–10) ensin ääneen ja sitten hiljaa omassa mielessä.

2. Kerro:

 • Kun Jesaja kirjoitti tämän tekstin, Juudan eli etelävaltakunnan juutalaiset olivat juuri joutuneet pakkosiirtolaisuuteen. 35 ensimmäistä Jesajan kirjan lukua kertovat Jumalan tuomiosta uskotonta kansaansa kohtaan. Kirjan toisessa osassa (johon tämä raamatunkohta kuuluu) profeetta puhuu Jumalan pelastuksesta ja lohduttaa kansaansa.
 • Vanhassa testamentissa käytetään usein kuvaa liitosta ja avioliitosta. (vrt. Hoos. 2:18–22, Jer. 31:32–33)
 • Paimentolaiset asuivat teltoissa, jotka olivat heidän elämässään rauhan ja levon paikkoja. Teltta oli myös muuntelukykyinen: sitä oli helppo laajentaa ja asuttaa sen suojassa useita ihmisiä.

3. Alkutehtävä

Muodostetaan kaksi ryhmää.

Toinen ryhmä etsii tekstistä ilmaisuja, jotka kertovat hylätystä vaimosta.

Toinen ryhmä etsii ilmaisuja, jotka kuvaavat takaisin kutsuttua vaimoa.

Kertokaa toisillenne löydöistänne.

4. Keskustelu

 1. Mitä kuvaa Jesaja käyttää puhuessaan ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta?
 2. Millä tavalla Jumala kohtelee Israelia ja mitä lupauksia Hän sille antaa?
 3. Mitä raamatunkohta kertoo Jumalasta?
 4. Kiinnitä huomiota jakeen 2 imperatiiveihin (verbien käskymuotoihin). Millä tavalla ymmärrät tämän jakeen?
 5. Mitä luulet näiden lupausten merkinneen israelilaisille? Millä tavalla Jumalan rakkautta kuvataan näissä jakeissa?
 6. Mitä Jesajan kuulijat tiesivät Jumalasta oman historiansa perusteella?
 7. Millaiset asiat voivat ajaa meidät kauas Jumalasta? Mitä Jumala tämän raamatunkohdan perusteella ajattelee kauas ajautuneesta lapsestaan/vaimostaan?
 8. Mitä sinulle merkitsee se, että Jumala on tehnyt kanssasi rauhanliiton?
 9. Onko Jumalan rakkaus joskus yllättänyt sinut? Millä tavalla?

5. Lopuksi

Voitte lausua yhdessä ääneen jakeen 10.

Kirjoittaja