Kysymyksiä lain merkityksestä

Kysymys: Mitä Paavali tarkoittaa lailla esimerkiksi Room. 7:ssä? Viittä Mooseksen kirjaa vai koko Vanhaa testamenttia? Jos koko Vanhaa testamenttia, niin kuin jotkut käsittävät, miten sitä voi yrittää noudattaa?

Mikä laki ja miksi herättää Paavalin mielestä synnintunnon? Jos noudattaa tarkasti Mooseksen kaikkia uhri-, juhla-, temppeli- ja yleisiä elämään liittyviä lakeja, joita on paljon, mistä synnintunto tulee? Vai olisiko se kivitauluihin hakatut kymmenen käskyä, joista jo ensimmäinen on mahdoton? Mitä yleensä Raamatussa tarkoitetaan käytännössä lain noudattamisella?

Vastaus

Paavali tarkoittaa lailla sitä Jumalan antamaa lakia, joka on ilmoitettu Mooseksen kirjoissa (juutalaisille toora). Lain ytimessä ovat kymmenen käskyä. Lisäksi on suuri joukko Vanhan liiton uhrimenoihin yms. liittyviä säädöksiä (rituaali- eli seremonialaki) sekä siviililaki ja sotalait. Mooseksen lain perustalle tehtyä Jumalan ja ihmisen välistä liittoa kutsutaan Vanhaksi liitoksi.

Jeesus täytti kaikki lain vaatimukset kuollessaan puolestamme Golgatan ristillä. Jeesuksen täydellisen uhrin kautta Jumalan ja ihmisen välille vahvistettiin Uusi liitto. Sen myötä Vanhan liiton uhrijärjestelmä menetti merkityksensä. Kristittyä ei siis enää sido esimerkiksi Vanhan liiton rituaalilaki. Kymmenen käskyä ovat kylläkin edelleen voimassa kristityn keskeisenä elämänohjeena.

Paavali opettaa, että ihmisen on mahdotonta noudattaa Jumalan lakia (esimerkiksi kymmentä käskyä). Joka rikkoo lakia sen yhdessäkin yksityiskohdassa, rikkoo koko lain. Ihminen ei voi pelastua lakia noudattamalla. Pelastuminen on mahdollista ainoastaan turvautumalla Jeesukseen, jolloin Jeesuksen täydellinen uhri luetaan Jeesukseen turvaavan hyväksi. Kaikki tämä on ilmaistu ytimekkäästi seuraavissa Galatalaiskirjeen kohdissa:

”Onhan kirjoitettu: ´Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee´” (Gal. 3:10).
”Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme” (Gal. 3:13).

Asian voi sanoa yksinkertaistaen seuraavasti. Vanha liitto sanoo: ”Pidä laki, niin pelastut!”.  Uusi liitto sanoo: ”Usko Jeesukseen, niin pelastut!”

Vaikka kukaan ei pysty täydellisesti noudattamaan Jumalan lakia, sillä (keskeisesti kymmenellä käskyllä) on edelleen tarkoitus. Yleisesti ymmärretään, että lailla on kolme tarkoitusta. Yhteiskunnassa se on lainsäädännön perusta. Toiseksi, se herättää ihmisessä synnintunnon ja ajaa hänet Kristuksen luo etsimään pelastusta. Kolmanneksi, se on kristitylle tärkeä elämänohje. Laki ei pelasta, mutta näyttää suuntaa (vrt. maantiellä suojakaiteet ja reunaviiva).

Kirjoittaja