Mitä ovat lopunajan armolahjat?

Kysymys: Missä kaikissa Raamatun kohdissa mainitaan ihmisten erilaisista armolahjoista ja niiden käyttämisestä, saamisesta yms. (varsinkin kun puhutaan ns. lopunajoista).

Vastaus

Ensinnäkin sana lopunaika UT:ssa tarkoittaa ylipäätään aikaa ensimmäisen helluntain jälkeen, siis myös meidän aikaamme.

”Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” (Room. 6:23).

Perusteellisin opetus armolahjoista eli henkilahjoista  löytyy 1. Kor. 12–14:sta. Sen lisäksi niistä puhutaan mm. Room. 12:1–8:ssa ja Ef. 4:1–16:ssa. Ajatuksena on, että seurakunta on Kristuksen ruumis, jonka jäsenillä on erilaisia palvelutehtäviä. Pyhä Henki jakaa armolahjoja seurakunnalle sen rakentamiseksi eli näiden tehtävien toteuttamiseksi.

Armolahjoja tulee käyttää arvokkaasti ja rakkaudessa. Armolahjat on annettu armosta, ei ansiosta. Ne eivät tee seurakunnasta eikä yksittäisestä kristitystä muita pyhempiä (1. Kor. 1:4–8 ja 3:1–4). Siksi niiden käyttöä saa ja tulee myös arvioida tai arvostella (1. Kor. 14:29 ja 1. Tess. 5:21).

Raamattu kehottaa uskovia käyttämään saamiaan armolahjoja, esim. 1. Tim. 4:14; 2. Tim. 1:6 ja 1. Piet. 4:10–11,  ja myös tavoittelemaan niitä (1. Kor. 14:1, 12, 39). Ks. myös Kol. 2:2–3.

Irma Obele-Luomaa
Ekonomi, julistustyöntekijä

Kirjoittaja