Mistä tietää, kuvaako jokin Raamatun profetia mennyttä, sen hetkistä vai tulevaa aikaa?

Kysymys: Mistä tiedän kulloinkin oikean "tulkinta-avaimen", kun kyseessä ovat eskatologiset asiat? Miten tavallisena raamatunlukijana voin kuvakielestä erottaa, milloin profeetan sana kuvaa omaa aikaansa, jo historiassa tapahtunutta vai vasta tulevaa aikaa?

Vastaus

Raamatun eskatologiassa on kuin peräkkäisiä vuorenhuippuja, joiden välimatka voi olla pitkäkin. Tärkeää on tuntea se ajankohta, jolloin sanoma on annettu, lähitulevaisuus ja varsinainen lopunaika.

Pääasia on silti se, mikä Ilmestyskirjassa tulee esille: jokaisen pelottavankin näyn jälkeen on aina autuaaksi julistaminen lukijoille. Emme tiedä aikoja emmekä hetkiä Ap. t. 1:6–7), mutta sen tiedämme, kuka on Vapahtajamme. Koska tahansa meidät voidaan kutsua ajasta ikuisuuteen eikä silloin millään muulla ole merkitystä kuin Jeesuksen ansaitsemalla lunastuksella ja sovituksella: ”Autuaat ovat ne, jotka ovat valkaiseet vaatteensa Karitsan veressä.” Tärkeintä on siis jokahetkinen elämä Jeesuksen omana (Matt. 28:18–20).

Kirjoittaja