Hetkinen Raamatun lukemiseen

hetkinen1-17_etukansi

Hetkinen on raamatunlukuopas, apu ja tuki säännölliseen Raamatun lukemiseen.

Opas sisältää joka päivälle lyhyen Raamatun lukujakson ja selityksen siihen. Koko Raamatun kattavassa lukuohjelmassa Raamattua käydään läpi järjestelmällisesti ja monipuolisesti. Sunnuntaisin luetaan kirkkovuoden tekstejä, joihin liittyy myös raamatturyhmäkysymyksiä.

Uuden kirjan lukeminen aloitetaan lyhyellä johdannolla. Laajemmat johdannot Raamatun kirjoihin löytyvät näiltä nettisivuilta.

Selitystekstejä kirjoittavat useat kymmenet eri henkilöt, joista suuri osa on raamatunopettajia tai pastoreita eri järjestöistä ja seurakunnista.

Selitykset sisältävän lukuohjelman lisäksi oppaasta löytyy myös ”Raamattu vuodessä läpi” -lukuohjelma ilman selityksiä.

Opas ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja on Raamatunlukijain Liiton jäsenlehti.

Tutustu Hetkiseen: Hetkisen näyteaukeama

Tilaa Hetkinen!