Eräpolku Raamattuun – Toiminnallinen Johtajuuskurssi Nuorisotyötä Tekeville

Eräpolku Raamattuun – toiminnallinen johtajuuskurssi nuorisotyötä tekeville

Eräpolku Raamattuun -kurssilla opetellaan ohjaamaan nuoria niin, että he oppivat luottamaan Jeesukseen sekä myös itseensä ja toisiinsa. Jumalan sana avautuu uudella tavalla luonnon keskellä tapahtuvien fyysisten ponnistusten ja havainnollistamisen kautta. Kurssi sisältää opetushetkien lisäksi monipuolista luonnossa liikkumista sekä runsaasti käytännön harjoituksia ja vinkkejä omassa työssä sovellettavaksi.

Kurssi pidetään 25.–30.9.2018 Sastamalassa. Se on tarkoitettu nuorisotyön vastuuhenkilöille: nuorisotyöntekijöille, pastoreille ja vapaaehtoisille.
Lue lisää